O Spółce

Centurion Finance ASI S.A. jest spółką koncentrującą swoją działalność w segmencie Private Equity i Venture Capital w Polsce oraz poza granicami kraju.

Głównymi obszarami działalności są transakcje o możliwie najwyższych stopach zwrotu. Spółka uczestniczy między innymi w:
- pierwszych ofertach publicznych (IPO),
- ofertach prywatnych (private-placement),
- emisjach z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru,

Spółka inwestuje w:

- podmioty we wczesnym stadium rozwoju, gdzie przez zainwestowanie środków pieniężnych, można zwiększyć dynamikę ich rozwoju,
- podmioty skrajnie przecenione, z wycenami znacznie odbiegającymi od wyceny księgowej i godziwej,
- podmioty mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń.

Głównym obszarem zainteresowań są branże i sektory związane z:
- energetyką,
- wykorzystujące alternatywne źródła energii,
- IT, usługami mobilnymi oraz nowymi technologiami,
- wierzytelnościami i faktoringiem,

Spółka umożliwia udział inwestorom zewnętrznym inwestowanie w spółki portfelowe, a spółkom portfelowym pozyskiwanie kapitału.

Spółka poszukuje okazji do wyjścia z inwestycji poprzez fuzje, przejęcia odwrotne, upublicznianie spółek zależnych, poszukiwanie inwestora branżowego oraz wykupy managerskie.

Inwestycje są dokonywane po wnikliwej analizie kondycji finansowej spółek będących przedmiotem zainteresowania Centurion Finance ASI S.A. Spółka będzie współpracować ze specjalistami w dziedzinie ekonomii i finansów, księgowymi, biegłymi rewidentami, maklerami oraz doradcami inwestycyjnymi.

Okazje inwestycyjne są poszukiwane na rynku GPW, NewConnect, Catalyst, giełdach zagranicznych oraz rynku niepublicznym w Polsce i zagranicą.

Z wypracowanych zysków spółka dokonywać będzie kolejnych inwestycji i zależnie od woli udziałowców wypłacać dywidendę lub dokonywać nabycia akcji własnych.