RN i Zarząd

Zarząd
Łukasz Ochman – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Piotr Międlar – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dominik Staroń – Zastępca Przewodniczącego

Aleksander Gil - Członek Rady Nadzorczej

Michał Hajdukiewicz - Członek Rady Nadorczej

Justyna Darmoń - Członek Rady Nadzorczej