RN i Zarząd

Zarząd

Bartosz Boszko - Prezes Zarządu

Łukasz Ochman – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Dominik Staroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Hajdukiewicz  – Zastępca Przewodniczącego

Aleksander Gil - Członek Rady Nadzorczej

Justyna Darmoń - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Szustkiewicz - Członek Rady Nadorczej