Akcjonariat

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w głosach na WZA
Joanna Boszko61 775 27070,94%61 775 27070,94%
Pozostali25 304 01729,06%25 304 01729,06%
Suma:87 079 287100,00%87 079 287100,00%