14 stycznia, 2022

(1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Raport Bieżący nr 1/2022

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2021 roku – w dniu 10 lutego 2022 roku

– raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 10 maja 2022 roku

– raport za II kwartał 2022 roku – w dniu 10 sierpnia 2022 roku

– raport za III kwartał 2022 roku – w dniu 10 listopada 2022 roku

– raport roczny za 2021 rok – w dniu 25 maja 2022 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”