24 lipca, 2020

(10/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 23 lipca 2020 roku

Raport Bieżący nr 10/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 lipca 2020 roku podjęło uchwały, których treść znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę zmieniającą Statut Spółki – w załączniku zestawienie dotychczas obowiązujących oraz uchwalonych zmian Statutu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.