27 czerwca, 2022

(10/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 10/2022

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku otrzymał oświadczenie Pani Joanny Boszko, Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, o rezygnacji z pełnionej funkcji oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2022 roku.

Jako powód rezygnacji wskazany został fakt posiadania innych obowiązków zawodowych, które mogłyby kolidować z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.