15 czerwca, 2023

(10/2023) Raport roczny za rok 2022

Raport Roczny nr 10/2023

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.