25 lipca, 2020

(11/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 11/2020

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 23 lipca 2020 roku podjęło uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.