28 czerwca, 2022

(12/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 12/2022

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Barczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.