14 listopada, 2023

(14/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Raport Kwartalny nr 14/2023

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.