12 listopada, 2020

(18/2020) Powołanie Prezesa Zarządu

Raport Bieżący nr 18/2020

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o zmianach w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza powołała Pana Bartosza Boszko na funkcję Prezesa Zarządu.

Funkcja Wiceprezesa Zarządu została powierzona Panu Łukaszowi Ochmanowi.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys powołanego Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”