1 czerwca, 2021

(2/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku

Raport bieżący z plikiem 2/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Krupińskiego w Sosnowcu, przy ulicy Targowej 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.