12 lutego, 2021

(2/2021) Raport 4Q 2020

Raport Kwartalny nr 2/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.