20 października, 2016

(24/2016) Rozwiązanie umów z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 24/2016

Zarząd spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o rozwiązaniu w dniu 20.10.2016 r. umów o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy ze spółką IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Rozwiązanie umów związane jest z podjęciem 5 października 2016 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwały nr 1031/2016 w sprawie skreślenia spółki IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. z listy Autoryzowanych Doradców oraz zawieszenia prawa do działania tej spółki w charakterze Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”