19 listopada, 2019

(3/2019) Inwestycja kapitałowa

Raport bieżący 3/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. Spółka wniosła wkład pieniężny w wysokości 50 000 pln do Satus Games Sp. z o.o. ASI SK (dalej „Satus Games”). Sumaryczna kwota, którą Spółka wniesie do Satus Games wynosi 500 000 pln. Spółka, w zależności od potrzeb Satus Games, deklaruje chęć udziału w kolejnych rundach finansowania. Niniejsza inwestycja otwiera przed Spółką nowe spektrum możliwości inwestycyjnych, co potencjalnie może mieć istotne znaczenie dla jej rozwoju w przyszłości.

Satus Games to doświadczona grupa Venture Capital, część SATUS Funds, dysponująca samodzielnie budżetem inwestycyjnym 10 mln euro (około 42,5 mln zł). Satus Games jest specjalistycznym funduszem gamingowym zainteresowanym spółkami i spin-offami projektów z elementem R&D, spin-offami spółek lub spółkami polskimi firmy zagranicznej. To też jedyny na rynku polskim fundusz Bridge Alfa, poświęcony w całości inwestycjom w badania i rozwój w grach komputerowych.