15 maja, 2019

(3/2019) Raport kwartalny 1Q 2019

Raport Kwartalny nr 3/2019

Zarząd Centurion Finance S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.