12 lutego, 2020

(3/2020) Raport kwartalny 4Q 2019

Raport Kwartalny nr 3/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.