15 listopada, 2016

(4/2016) Zawiązanie spółki zależnej.

Raport bieżący 4/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2016 r. Centurion Finance S.A., jako jedyny stawający zawiązała spółkę prawa handlowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą Centurion Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”).

Centurion Finance S.A. jako jedyny założyciel Spółki objęła 400 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł., stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 19.950,00 zł jak również wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności o wartości nominalnej 550.050,00 zł.

Spółka została zawiązana celem dywersyfikacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zamiarem Centurion Finance S.A. jest prowadzenie poprzez Spółkę inwestycji w nieruchomości, jak również inwestycji budowalnych, deweloperskich.