4 grudnia, 2019

(4/2019) Wpis Emitenta do Rejestru ZASI

Raport bieżący 4/2019

Postawa prawna: Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Spółkę do Rejestru Wewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.