13 stycznia, 2017

(5/2017) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną

Raport bieżący 5/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2017 r. spółka zależna – Centurion Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Katowicach – nabyła działki położone u podnóża Babiej Góry w Zawoi, miejscowości turystycznej w paśmie Beskidu Żywieckiego, o łącznej powierzchni około 0,83 ha, z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwestycji budowlanej w postaci osiedla domów letniskowych.

Wartość rynkowa nabytych nieruchomości wynosi około 600.000,00 zł.

Centurion Finance S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Centurion Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.