25 maja, 2020

(5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

Raport Bieżący nr 5/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 27 maja 2020 r.

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego Emitenta za 2019 r. zostaje ustalony na dzień 15 czerwca 2020 r.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego wynika z pandemii COVID-19, która wydłużyła proces badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.