12 czerwca, 2024

(5/2024) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki

Raport bieżący z plikiem 5/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu zawiadomienia otrzymane od akcjonariuszy Emitenta.