31 maja, 2017

(6/2017) Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 6/2017

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu okresowego. Naruszenie polegało na opóźnieniu publikacji raportu rocznego Spółki o jeden dzień. Według harmonogramu publikacji raportów opublikowanego przez Spółkę w raporcie EBI nr 1/2017, raport roczny powinien był zostać przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 maja 2017 roku.

Zarząd Spółki informuje, że brak przekazania raportu w terminie był wynikiem zbyt późnego otrzymania opinii biegłego rewidenta. Spółka dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”