25 maja, 2022

(6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021

Raport Bieżący nr 6/2022

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021 z dnia 25 maja 2022 roku na dzień 31 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”