31 maja, 2023

(6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022

Raport Bieżący nr 6/2023

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2023 oraz 5/2023, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022 z dnia 31 maja 2023 roku na dzień 15 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”