10 kwietnia, 2017

(7/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym

Raport bieżący 7/2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) informuje, iż 07.04.2017 wpłynęło do Spółki zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 66% przez Joannę Boszko.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, Joanna Boszko zwiększyła udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 66% (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331⁄3%, 50%) w wyniku nabycia 61.775.270 sztuk akcji Spółki na podstawie umowy kupna zawartej za pośrednictwem biura maklerskiego rozliczonej w dniu 31 marca 2017 r.

Przed nabyciem Joanna Boszko nie posiadała akcji Spółki.

Po nabyciu Joanna Boszko posiada 61.775.270 akcji spółki Centurion Finance S.A., które stanowią 70,94% w ogólnej liczbie akcji, oraz 61.775.270 głosów, które dają 70,94% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Nie występują podmioty zależne od Joanny Boszko posiadające akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie – nie dotyczy.