30 września, 2022

(7/2022) Zawarcie umowy zakupu udziałów Milisystem sp. z o.o.

Raport bieżący 7/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 30 września 2022 r. umowy zakupu („Umowa”) 20 udziałów w spółce Milisystem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, za kwotę 300 000 złotych. Umowa ta jest następstwem umowy przedwstępnej, o której Emitent informował w komunikacie ESPI 6/2022.