28 czerwca, 2018

(8/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Raport Bieżący nr 8/2018

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.