7 grudnia, 2022

(9/2022) Udzielenie pożyczki Milisystem S.A.

Raport bieżący 9/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 r. zawarł z Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) umowę, na podstawie której Emitent udzielił Spółce pożyczki w kwocie 230 000 PLN. Pożyczka została udzielona na okres 1 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 12% w skali roku.

Zarząd uznał tę informację za istotną, gdyż umowa ta zwiększa zaangażowanie Emitenta w Grupie Kapitałowej Milisystem.

Dotychczas Emitent udzielił Spółce pożyczki w wysokości 160 000 PLN oraz nabył udziały w Milisystem sp. z o.o. za kwotę 300 000 PLN.

Ponadto Emitent posiada ponad 10% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA w Milisystem S.A.

Zaangażowanie kapitałowe w GK Milisystem wpisuje się w obszar zainteresowań inwestycyjnych Emitenta, dotyczących sektora związanego z obronnością, przed którym Emitent widzi duży potencjał w związku z obecną sytuacją geopolityczną w Europie.