19 grudnia, 2014

Aneks do umowy pożyczki

Raport Bieżący nr 48/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. zawiadamia o zawarciu aneksu do umowy pożyczki z dnia 24.04.2014 r. Na mocy aneksu termin spłaty pożyczki zostaje przesunięty na nie później niż do 30 kwietnia 2015 roku oraz kwota pożyczki może wzrosnąć do 1.000.000 PLN. Oprocentowanie ulega zmianie na 10% w skali roku i obowiązuje od dnia podpisania aneksu. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.