16 grudnia, 2013

Aneks do umowy pożyczki

Raport Bieżący nr 62/2013

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka), informuje, iż 13 grudnia 2013r. podpisał aneks do umowy pożyczki z dnia 22 kwietnia 2013 roku, w którym zobowiązuje się do spłaty pozostałej wartości pożyczki – 218 000 złotych (dwustu osiemnastu tysięcy złotych) do 12 lutego 2014 roku.

Pozostałe warunki spłaty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”