25 listopada, 2013

GPW: Komunikat – zmiana nazw skróconych STERGAMES

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku (NEWCONNECT)

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki STERGAMES S.A. (PLSTRGM00014) na CENTURION FINANCE S.A., począwszy od dnia 26 listopada 2013 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „CENTURION” i oznaczeniem „CTF”.

Kom amp/