12 stycznia, 2016

Harmonogram raportów okresowych

Raport Bieżący nr 1/2016

Zarząd Centurion Finance S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2015 roku – w dniu 15 lutego 2016 roku

– raport za I kwartał 2016 roku – w dniu 14 maja 2016 roku

– raport za II kwartał 2016 roku – w dniu 15 sierpnia 2016 roku

– raport za III kwartał 2016 roku – w dniu 14 listopada 2016 roku

– raport roczny za 2015 rok – w dniu 30 kwietnia 2016 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”