15 marca, 2015

Istotna informacja

Raport Bieżący nr 7/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, że spółka PMG Concept Sp. z o. o. (w której Centurion Finance S.A. posiada 75% kapitału zakładowego) podpisała umowę na wykonanie robót ziemnych, odtworzenia nawierzchni, renowacji terenu, wykonania przepustów, przewiertów itd. oraz inne roboty towarzyszące realizacji zadań:

„Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców grupy IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie na obszarze RD Krowodrza zadanie nr 1 PE Zabierzów”

„Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców grupy IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie na obszarze RD Krowodrza zadanie nr 2 PE Krzeszowice”.

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie do 31 grudnia 2016 roku.

Szacunkowa wartość robót do wykonania wynosi 4.800.000,00 złotych netto.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”