12 września, 2014

Istotna informacja

Raport Bieżący nr 38/2014

W nawiązaniu do raportu nr 17/2014 z dnia 30.05.2014 r. zarząd Centurion Finance S.A informuje, że w dniu 11.09.2014 r. przelał na rachunek podmiotu o którym mowa w raporcie 17/2014 kwotę 295000 PLN, jako zaliczkę na zakup maszyn i urządzeń specjalistycznych.

Zabezpieczeniem wyżej wymienionej kwoty są maszyny i nieruchomość należąca do tego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zarząd Centurion Finance S.A informuje, że zacieśnia współpracę z tym przedsiębiorstwem i liczy na szybką finalizację inwestycji, przedłużające się negocjacje związane są ze szczegółowym badaniem i analizą działalności tego podmiotu.