28 maja, 2015

Istotna informacja – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Raport Bieżący nr 18/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. zawiadamia, iż otrzymał informację, że w dniu 28.05.2015 r. spółka PMG Concept Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 75% udziałów) dokonała finalnej płatności w wysokości 198.522,00 PLN brutto w ramach projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami biznesowymi”.

Przyznana kwota dofinansowania wynosiła 617.827,00 PLN netto. Całkowita wartość projektu wynosiła 882.610,00 PLN netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”