21 listopada, 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2014 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 45/2014

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2014 r., które odbędzie się o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn, Anna Gleń, Sławomir Gołąbek s.c. przy ul. Armii Krajowej 19 w Krakowie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.