5 czerwca, 2015

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 01.07.2015

Raport Bieżący nr 20/2015

Spółka niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2015 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Krupińskiego w Sosnowcu, przy ulicy Targowej 8.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”