20 czerwca, 2014

Powołanie Prezesa Zarządu

Raport Bieżący nr 26/2014

W dniu 20.06.2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej Centurion Finance S.A.. Podczas głosowania tajnego wybrano Prezesa Zarządu Spółki.

Prezesem Zarządu Centurion Finance S.A. został Pan Łukasz Ochman.

CV Prezesa Zarządu znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.