14 maja, 2016

Raport kwartalny 1Q 2016

Raport Kwartalny nr 14/2016

Zarząd Centurion Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.