14 sierpnia, 2015

Raport kwartalny 2Q 2015

Raport Kwartalny nr 23/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.