15 maja, 2014

Raport kwartalny – I kwartał 2014r. Centurion Finance S.A.

Raport Kwartalny nr 15/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2014r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.