14 lutego, 2015

Raport kwartalny za IV kwartał 2014r.

Raport Kwartalny nr 4/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014r. Raport skonsolidowany zostanie opublikowany do dnia 22.02.2015r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.