1 maja, 2014

Raport roczny Centurion Finance S.A. 2013r. (uzupełnienie)

Raport Roczny nr 14/2014

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. (wcześniej SterGames S.A.) w dniu 30.04.2014r. przekazał do publicznej wiadomości roczne raporty oraz opinię biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania za 2013 rok.

W związku z brakiem możliwości otwarcia jednego z plików, Spółka załącza wszystkie dokumenty ponownie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.