30 maja, 2015

Raport Roczny za rok 2014

Raport Roczny nr 19/2015

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości roczny raport jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.