16 lutego, 2014

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Raport Bieżący nr 6/2014

W dniu 15.02.2014 r. Prezes Zarządu Centurion Finance S.A. („Spółka”), Pan Piotr Międlar złożył rezygnację z pełnionej funkcji w firmie Centurion Finance S.A. Powodem rezygnacji są nowe obowiązki podjęte przez Pana Piotra Międlara, które uniemożliwiają pełnoetatowe pełnienie czynności zarządczych w Spółce.

Dziękujemy Panu Piotrowi za wdrożone zmiany w Centurion Finance S.A.

Obowiązki Prezesa Zarządu, do czasu wyboru nowego reprezentanta pełniła będzie Pani Anna Sidorczyk, Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”