2 lipca, 2014

Sprzedaż udziałów Spółki zależnej

Raport Bieżący nr 30/2014

Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Zarząd CTF SA dokonał transakcji sprzedaży wszystkich udziałów spółki  Loud Arts Sp. z o.o. z siedzibą w  53-212 Wrocław ul. Tokarska 10/2.

Kwota transakcji pozostaje tajemnicą handlową.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. punkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.