26 września, 2013

STERGAMES SA akcjonariusze – 5% liczby głosów na ZWZA

Raport bieżący 20/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie, przekazuje wykaz Akcjonariuszy, uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2013r., którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

1) TWINLIGHT FINANCE LIMITED:

– liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 240 235,

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 240 235,

– udział głosów na tym ZWZA: 64,88 %,

– udział w ogólnej liczbie głosów: 4,71%.

2) BOSZKO MARIAN:

– liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 130 000,

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 130 000,

– udział głosów na tym ZWZA: 35,11%

– udział w ogólnej liczbie głosów: 2,54%