8 sierpnia, 2013

STERGAMES SA informacja dot. WZA

Raport Bieżący nr 37/2013

Zarząd SterGames S.A. informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2013 roku odbyło się ZWZA, na którym stwierdzono, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest nieprawomocne, z uwagi na podjętą 28 czerwca 2013 r. uchwałę ZWZA ws. przerwy w obradach, przekraczającą 30 dni (art. 408 § 2 KSH).

Emitent ogłosił nowy termin ZWZA na 4 września 2013 rok.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.