19 sierpnia, 2013

STERGAMES SA Korekta raportu kwartalnego STERGAMES S.A. za II kwartał 2013

Raport Kwartalny nr 44/2013

Zarząd STERGAMES S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2013 r. W raporcie nr 43/2013 przekazanym dnia 14.08.2013 roku podając informacje dotyczące pożyczki, nie uwzględniono aneksu do umowy, co spowodowało błąd (strona nr 8).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.